Miten suhtautua itseensä tässä hektisessä ja alati vaativammassa maailmassa?

Photo by Vince Fleming on Unsplash

Olen jutellut muutamien ihmisten kanssa ja jossain kohtaa ovat kertoneet, että heidän mielestään suhtaudun elämään jollain tapaa ihailtavasti. On mainittu positiivisuutta, hyväksymistä ja toisten kannustamista nyt joitain mainitakseni.

Mietiskelin pienen tovin, että tokkopa oma suhtautuminen nyt niin poikkeuksellista on, mutta koitin purkaa vähän omaa ajattelua ajattelun takana.

Jos tiivistäisi, niin se varmaan isoimpana asiana olisi itsemyötätunto. “Armollinen” suhtautuminen itseensä ja tekemisiin sekä kannustavaa ja tukevaa puhetta itselleen samalla tapaa kuin tukisi jotain tärkeää läheistään. Kun hyppää nyt omasta päästäni yleisempään, niin miksi itsemyötätuntoinen suhtautuminen sitten voisi olla hyvä juttu ylipäätään?

Parantaa resilienssiä

Itsemyötätunto parantaa resilienssiä ja auttaa selviytymään vaikeista tilanteista ja stressistä paremmin. Sen avulla on enemmän sisäistä tukea ja voimaa kohdata elämän haasteita.

Vuorovaikutus ja myötätunto muiden kanssa

Kun on myötätuntoinen itseä kohtaan, on yleensä enemmän kykyä olla myös myötätuntoinen muita kohtaan. Tämä mahdollistaa vahvempia ja merkityksellisempiä ihmissuhteita.

Oppiminen ja kasvu

Kun kohtaa epäonnistumisia tai virheitä itsemyötätuntoisesti, on todennäköisemmin avoimempi oppimaan niistä jotain sekä kasvamaan kokemuksen myötä.

Yksinkertaista, mutta ei välttämättä helppoa. Onneksi harjoitusmahdollisuuksia tulee joka päivä.

Tsemppiä!

Kirjoittaja valmentaa ihmisiä töissä ja vapaalla kohti parempaa (työ)elämää. Tutustu kirjoittajan vinkkipiiriin!

Reflektointi on helppo ja tehokas tapa oppia tekemisistä

Photo by David Travis on Unsplash

Kirjoitin aiemmin viikottaisen suunnittelun hyödyllisyydestä.

Seuraavaksi pari kohtaa miksi itsereflektio on toiminnan parantamisen suuri, julkinen salaisuus!

Tapa tavoitteiden tarkentamiseen

Säännöllinen reflektointi auttaa pitämään mielessä omat pitkän aikavälin tavoitteet. Se tarjoaa tilaisuuden myös arvioida, ovatko nykyiset toimenpiteet linjassa näiden tavoitteiden kanssa. Tarvittaessa on mahdollisuus säätää suunnitelmia tai tarvittaessa tavoitteita.

Tietoista itsensä kehittämistä

Reflektointi on helppo ja fiksu tapa ottaa pieni aikalisä hektisestä arjesta ja pysähtyä tarkastelemaan tekemisiä, tekemättömyyksiä ja ylipäätään omaa fiilistä. Tätä kautta ajan myötä alkaa kehittymään koko ajan parempi ymmärrys omista vahvuuksista ja heikkouksista ja ajatuksia mitä kannattaa kehittää jatkossa, jotta oma tie kulkisi kohti tavoitteita.

Itsemyötätunnon kasvaminen

Kun viikottain tarkastelee edistymistään, alkaa hahmottamaan paremmin mikä toimii ja mikä vaatii muutosta. Tämä edistää myös itsemyötätuntoa, kun tunnistaa omat ponnistelut ja saavutukset. Muutoksen mahdollisuus myös vähentää stressiä kun toimimattomat asiat jäävät ajanmyötä vähemmälle.

Parantaa itseluottamusta ja motivaatiota

Itseluottamus vahvistuu kun viikottain pysähtyy katsomaan miten on onnistunut edistämään omia asioita ja miten on itse kehittynyt. Onnistumiset puolestaan ruokkii motivaatiota jatkaa ja asettaa uusia tavoitteita. Viikottainen itsensä reflektointisessio on energiapankki, joka ruokkii sitoutumista omaan kasvuun sekä positiivista asennetta.

Ota ja kokeile!

Kirjoittaja valmentaa ihmisiä töissä ja vapaalla kohti parempaa (työ)elämää. Tutustu kirjoittajan vinkkipiiriin!